top of page

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING IWINGS

IWINGS heeft de missie om jou te ondersteunen in jouw ontdekkingsreis naar innerlijk geluk en jouw dromen en doelen op de meest effectieve manier te laten bereiken. Want wanneer wij van binnenuit helen dan pas kunnen we ook een  betere wereld creëren.

 

Wij bereiken veel mensen via onze website www.iwings.nl. Ook sturen wij nieuwsbrieven met veel inspiratie. Wij verwerken hierbij op verschillende manieren persoonsgegevens. Wij nemen jouw privacy natuurlijk heel serieus. In dit document leggen wij jou zo duidelijk mogelijk uit wat dit precies inhoudt, waarom wij dit doen en welke rechten jij kunt uitoefenen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze diensten en website, https://www.iwings.nl/

 

WIE ZIJN WIJ?

IWINGS, gevestigd in Nederland. KvK 89572556. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ?

Als je gebruik maakt van de website en gerelateerde diensten die IWINGS aanbiedt, dan kan je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die je, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonische gegevens over je activiteiten op onze website, Evt. Bankrekeningnummer.

 

VERWERKING GEGEVENS

Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden: Het afhandelen van je betaling, Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. IWINGS analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren. IWINGS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

Bij de online coaching sessies leggen wij de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerken wij met jouw expliciete toestemming, naast bovenstaande gegevens, onder andere verslagen en evaluaties van onze sessies, privézaken die impact kunnen hebben op ons traject of jouw proces, hulpvraag en hulpverleden en de data van onze sessies. Wij bewaren jouw dossier tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mailadres voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

 

HOE VERKRIJGEN WIJ DEZE GEGEVENS?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

 

WELKE RECHTEN HEB JIJ?

Je hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in de gegevens die wij van jou hebben. Als je dat wilt, kan je direct contact met ons opnemen. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen.  Ook kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kan je je klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

 

JOUW PRIVACY EN BEVEILIGING

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens zeer serieus. Als jij onze website bezoekt, vragen wij jou niet om gegevens in te vullen. We vragen dit alleen als je je bijvoorbeeld wilt aanmelden voor Gratis downloads, aankoop online programma's, online coaching sessies en wij de desbetreffende link naar jouw email sturen. Voor het toesturen van e-mailberichten vragen wij nooit meer informatie dan noodzakelijk. De informatie die wij van jou hebben, geven of verkopen wij nooit aan andere partijen en de informatie die wij verzamelen is veilig bij ons. Wij nemen noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks al onze inspanningen een datalek voorkomen, dan melden wij dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en nemen wij contact op met betrokkenen.

ANALYTICS

Doordat wij een website vol inspiratie willen aanbieden die natuurlijk aan jouw verwachtingen voldoet. Gebruiken wij ook websiteanalyse-tools, social plug-ins en advertentieplatforms. Onze website gebruikt Google Analytics en soortgelijke websiteanalyse-tools. Deze programma’s registreren jouw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren.

COOKIES

Net zoals bijna alle websites die je bezoekt, gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

TOT SLOT

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar angelic_iwings@outlook.com.

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 03-03-2023

bottom of page