top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden IWINGS

IWINGS is een brand van Angelic van Mierle Teerlink.

IWINGS wordt vertegenwoordigd door Angelic van Mierle Teerlink, hierna ‘Your Inspirational Life Guide’ genoemd.

IWINGS biedt online coaching sessies en online training programma’s aan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Ik Zie Jou online coaching sessies, online programma’s en events die door IWINGS worden georganiseerd en aangeboden.

Voor deze online diensten gelden voor de deelnemers hiervan de navolgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen zijn voor alle deelnemers beschikbaar op de website van IWINGS (www.iwings.nl). Deelnemers die één of meerdere van deze diensten volgen gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

KWALITEITSGARANTIE

De tevredenheid van de deelnemers is de hoogste prioriteit. Het is de voortdurende inzet om de beste coaching vaardigheden en -methoden aan te bieden. Het is de filosofie van IWINGS om jou te ondersteunen in jouw ontdekkingsreis naar innerlijk geluk en jouw dromen en doelen op de meest effectieve manier te laten bereiken.

 

DUUR VAN EEN ‘IK ZIE JOU’ COACHING SESSIE

De Ik Zie Jou coaching sessie gebeurt op afstand, via Zoom. Bij gebruik via wifi zijn er geen extra kosten om deze app te gebruiken.

De gemiddelde duur van een IK Zie Jou coaching sessie is 1 uur. Een sessie kan eerder of later zijn voltooid, na 1 uur en 15 minuten begint de verlenging. De Coach beoordeelt de eventuele extra lengte van de lopende coaching sessie en informeert de Cliënt hierover. De klant kan er nu voor kiezen om de sessie voort te zetten tegen een meerprijs of de sessie te beëindigen.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Als deelnemer/cliënt begrijp en ga je ermee akkoord dat je volledig verantwoordelijk bent voor jouw fysieke, mentale en emotionele welzijn tijdens een online coaching gesprek, inclusief jouw keuzes en beslissingen. Elke handeling die je doet naar aanleiding van een online coaching sessie of het deelnemen aan een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. IWINGS en Angelic van Mierle Teerlink kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

 

ONDER BEHANDELING/THERAPIE

Als cliënt van de Ik Zie Jou online coaching sessies getuig je dat als je momenteel in therapie bent of anderszins onder behandeling bent bij een geestelijke gezondheidszorg instelling, je met deze hebt overlegd over de wenselijkheid van het werken met een life guide/coach en dat deze persoon op de hoogte is van jouw besluit om door te gaan met deze coachingsrelatie.

Als cliënt van de Ik Zie Jou online coaching sessies begrijp je dat coaching niet de diagnose of behandeling van psychische stoornissen omvat zoals gedefinieerd door de National Psychiatric Association. Je begrijpt dat coaching geen vervanging is voor counseling, psychotherapie, psychoanalyse, geestelijke gezondheidszorg of behandeling van middelenmisbruik en je zult het niet gebruiken in plaats van enige vorm van diagnose, behandeling of therapie. Als cliënt van de Ik Zie Jou online coaching sessies begrijp je dat alle beslissingen op deze gebieden uitsluitend van jou zijn en je erkent dat jouw beslissingen en jouw acties met betrekking tot deze uitsluitend jouw eigen verantwoordelijkheid zijn.

 

TOESTEMMING VOOR MINDERJARIGE DEELNEMERS bij een Body Emotion Tuning Sessies en/of Coaching

Bij IWINGS begrijpen we het belang van een veilige en ondersteunende omgeving voor al onze cliënten, inclusief minderjarigen. Om ervoor te zorgen dat onze diensten effectief en ethisch worden verleend, zijn er specifieke voorwaarden van toepassing op minderjarige deelnemers.

Toestemming van Ouders of Voogden: Voor personen jonger dan 18 jaar is toestemming van hun ouders of wettelijke voogden vereist voordat zij deel kunnen nemen aan onze Body Emotion Tuning sessies en/of coaching. Deze toestemming kan worden verkregen via een mondelinge toezegging van de ouders of voogden aan hun kind (dit is alleen geldig bij een aangeboden GRATIS sessie).

Een schriftelijke overeenkomst is vereist bij het maken van een afspraak voor een  betaalde BET of coaching sessie. Deze schriftelijke overeenkomst dient als bewijs van de toestemming en moet worden verstrekt aan IWINGS voordat de behandeling kan starten.

Verantwoordelijkheid van Ouders of Voogden: Ouders of voogden zijn verantwoordelijk voor het informeren van IWINGS over eventuele relevante medische of emotionele aandoeningen van de minderjarige deelnemer. Bovendien dienen zij gedurende de behandeling bereikbaar te zijn voor noodgevallen en eventuele belangrijke communicatie.

Bij IWINGS hechten we waarde aan open communicatie en wederzijds respect. We begrijpen dat elke deelnemer uniek is, en we zijn toegewijd aan het bieden van aangepaste ondersteuning op basis van individuele behoeften. Het verkrijgen van ouderlijke toestemming is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat de behandeling van minderjarige deelnemers plaatsvindt in overeenstemming met ethische normen en met het welzijn van de deelnemer als hoogste prioriteit.

Indien u vragen heeft over onze procedures met betrekking tot minderjarige deelnemers, aarzel dan niet om contact op te nemen met IWINGS. We zijn hier om te helpen en ondersteunen u graag bij elke stap van het proces.

ONLINE PROGRAMMA'S

Op de website www.iwings.nl waarop online programma’s worden verkocht, staat de inhoud van het desbetreffende online programma omschreven en staat weergegeven wat een deelnemer van het online programma kan verwachten. Ook de kosten voor deelname worden vermeld op de website.

 

BETALING ONLINE PROGRAMMA’S

Betaling van het online programma gebeurt via de website bij aankoop van het programma. De deelnemer ontvangt hiervoor een factuur. Indien termijnbetalingen mogelijk zijn, dan gaat een deelnemer door de eerste termijnbetaling akkoord dat IWINGS volgende termijnen automatisch mag incasseren. Indien volgende termijnen niet geïncasseerd kunnen worden, zal de toegang tot het programma worden beëindigd. Het is dan helaas niet meer mogelijk om het programma te volgen. Ook is toegang tot delen van het programma niet meer mogelijk. Door akkoord te gaan met betaling in termijnen is een deelnemer hiervan op de hoogte.

 

ANNULERING

Na aanvang van een online programma is het niet meer mogelijk deze aankoop te annuleren, tenzij dit specifiek in de voorwaarden van het betreffende programma is aangegeven. Met aanvang van een programma wordt bedoeld: het moment waarop deelnemer toegang krijgt tot de online leeromgeving met beschikbaar lesmateriaal, zoals teksten, video's en worksheets (pdf).

 

GEBRUIKSRECHT BEELD, AUDIO & TEKSTMATERIAAL

Het is een deelnemer van een online programma niet toegestaan om worksheets, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het programma worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij IWINGS hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben. Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden).

 

AANSPRAKELIJKHEID

Elke handeling die je doet naar aanleiding van een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. IWINGS en Angelic van Mierle Teerlink kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Onze online coaching sessies & programma’s zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te ondersteunen in jouw ontdekkingsreis naar innerlijk geluk en jouw dromen en doelen op de meest effectieve manier te laten bereiken. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën. Het is aan jou wat je ermee doet en hoe je dit integreert in je leven.

Alle producten en diensten die IWINGS aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de online coaching sessies, online programma’s, online webinars, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten.

Wij bieden geen medische, financiële, juridische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, coaching sessies, producten, events, diensten of website, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van jou zelf. Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of andere professional, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Aan jou is de verantwoordelijkheid om te beslissen hoe je met deze problemen om moet gaan, incorporeert in je leven en jouw eigen keuzes implementeert. Je bent volledig verantwoordelijk voor jouw eigen leven.

Op geen enkele wijze kunnen wij IWINGS Angelic van Mierle Teerlink aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om deze tekst door te nemen (de Algemene Voorwaarden), maar we willen graag deze bepalingen vooraf duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

Mocht je toch nog vragen hebben stel ze gerust en stuur een mail naar: angelic_iwings@outlook.com

bottom of page